3,219 jobs Include all languages

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

New

Key Account Manager 1

Siemens AG - Oslo, Oslo, NO

Siemens Financial Services er en ledende leverandør av finansieringsløsninger til næringslivet. Vi har en lang rekke samarbeidspartnere i Norge innen flere bransjer, blant annet h...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Økonom/eiendomsforvalter med interesse for anskaffelser-...

Norges Bank - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Bistå ved utarbeidelse og evaluering av nye avtaler tilbud. Budsjett. og økonomioppfølging. Daglig leder. for Sameiet Bankplassen P hus (Bindeledd mellom daglig t...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Manager - Employee Relations

Siemens AG - Oslo, Oslo, NO

Verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger innen industri, energi, byer og helse. Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Prosjektleder- eMobility

Siemens AG - Oslo, Oslo, NO

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og mil...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Prosjektleder - Rail Electrification

Siemens AG - Oslo, Oslo, NO

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og mil...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Senior Software Developer - Digitalization and Machine...

Siemens AG - Oslo, Oslo, NO

PD SLN. PD SLN is a leading supplier of integrated solutions to the Oil & Gas industry. We place a strong emphasis on the complete value chain from pre engineering to long term op...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

SelgerSelger

Thorn Norge AS - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Etablering og oppfølging av lånesøknader. Mersalg av våre produkter innen forsikringer, hvitevarer og forbrukerelektronikk. Bidra til teamets måloppnåelse, gjenno...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Dyktig på dokumenthåndtering og informasjonsforvaltning...

Statens pensjonskasse - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Være ansvarlig for krav til dokumenthåndtering og dokumentflyt internt i SPK. Utarbeide tydelige retningslinjer for dette og sørge for etterlevelse. Være en pådri...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Bioingeniør - KLM ENHET FOR FARMAKOLOGISKE ANALYSER,...

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Delta i enhetens arbeidsoppgaver. Blodprøvetaking, prøvepreparering, analyse, svarrapportering mm. Teknisk validering og databehandling. Delta i enhetens helg. og...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Økonom/eiendomsforvalter med interesse for anskaffelser-...

Norges Bank - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Bistå ved utarbeidelse og evaluering av nye avtaler tilbud. Budsjett. og økonomioppfølging. Daglig leder. for Sameiet Bankplassen P hus (Bindeledd mellom daglig t...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Kontaktlærer - Grorud skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Kontaktlærer. Planlegging og gjennomføring av undervisning. Systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og digitale ferdigheter i alle fag....

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Styrer - Region Stor-Oslo

Læringsverkstedet Gruppen AS - Slattum, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Styrer har hovedansvaret for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. I tillegg skal styrer. Lede sine ansatte, gi opplæring av høy ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Konsulent – IKT/Database - Psykoseforskning

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet registrering og kvalitetssikring av sensitive pasientdata, bygging av elektroniske spørreskjema, arbeid med registerdata fr...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Postdok-forsker - Institutt for kirurgisk forskning

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Stillingen vil bli knyttet til oppbygging av molekylær kardiologisk forskning ved Instituttet. Den som ansettes i stillingen skal arbeide i et forskningsprosjekt ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Overlege - NEDRE Moenga døgn

Akershus universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Fungere som pasientansvarlig behandler. Inntak av nye pasienter. Fungere som reflekterende faglig drøftingspartner i forhold til fag og utvikling av seksjonen. Kl...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Psykolog - Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung,...

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Ivareta det psykologfaglige ansvaret i et tverrfaglig team som tilbyr hesteassistert terapi. Benytte evidensbaserte og anerkjente metoder i vurdering og behandlin...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Rådgiver innen applikasjonsforvaltning og systemadministrasjon...

Oppegård kommune - Kolbotn, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. utarbeide og vedlikeholde brukerdokumentasjon og rutinebeskrivelser. utarbeide endringsanmodninger og. spesifikasjoner. systemadministrasjon, ansvarlig for bruker...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Overlege - Avdeling for anestesiologi

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Klinisk anestesiologisk arbeid. Utvikling av effektive behandlingsforløp og tverrfaglig samarbeid. Kvalitetsforbedring. Undervisning og veiledning. Kvalifikasjone...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Innkjøper med kategoriansvar - TINE innkjøp

TINE SA - Oslo, Oslo, NO

TINE søker kategoriansvarlig til konsernets sentrale innkjøpsavdeling. For rette vedkommende med solid bakgrunn vil stillingen klassifiseres som Senior Kategoriansvarlig. Rollen e...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Lærer i geografi og naturfag - Valler videregående...

Akershus fylkeskommune - Sandvika, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. undervisning etter lærerplanen i faget. bruk av formålstjenlige pedagogiske virkemidler, også IKT. Kvalifikasjoner. undervisningskompetanse i geografi og naturfag...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Lege i spesialisering - Avdeling for anestesiologi

Oslo universitetssykehus HF - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Klinisk anestesiologisk arbeid. Utvikling av effektive behandlingsforløp og tverrfaglig samarbeid. Kvalitetsforbedring. Undervisning. Kvalifikasjoner. Søkere må h...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Boliger psykisk helse og rus med bemanning

Bærum kommune - Sandvika, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Yte helsetjenester i henhold til vedtak iflg. Lov om kommunale helse. og omsorgstjenester. Primæransvar for faglig oppfølging av beboerne. Bidra til faglig forsva...

5 hours ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@w1