3,214 jobs Include all languages

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

New

HR Manager

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Provide full HR advice and support to Line Managers within designated area, Ensure best practice, company procedure and legislative requirements , Consult employees and...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Forskningssjef (RESEARCH MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Forskningssjefen har som avdelingens leder ansvar for faglige og økonomiske resultater og har personalansvar for avdelingens vitenskapelige ansatte. Dette innebærer bl....

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Driftsleder (MAINTENANCE MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Driftsområdene gjennomfører prosjekter innenfor drift og vedlikehold av infrastrukturen.Driftslederen har arbeidsgiveransvaret etter arbeidsmiljøloven, samt økonomi. og...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

System Administrator

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Position will be responsible for security, reliability, performance, backups and operations of all networks. This position will also work with our Software Developers t...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Member Service konsulent

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Være kontaktpunkt for kundene våre, Administrativ support på telefon, Teknisk support på telefon, Opplæring i våre produkter og tjenester, Oppfølging gjennom hele kunde...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Avdelingsdirektør, internrevisjon (INTERNAL AUDITOR...

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Formålet med den nye avdelingen er å sikre en helhetlig intern revisjon av den virksomheten vi er ansvarlig for. Avdelingens oppgaver vil være operasjonell og finansiel...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

CUSTOMER SERVICE MANAGER

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Promote DNVPS' services to existing and potential customers. Contract management, including negotiation of contracts with shipowners, ship operators and other users of ...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

SENIOR-RÅDGIVERE

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Din hovedoppgave blir å rekruttere og formidle leie ut leger og andre spesialister i helsesektoren. Search, møter med kandidater, booking og gjennomføring av kundemøter...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

INTERNREVISOR (Internal Auditor)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. bistå organisasjonen med å identifisere og evaluere vesentlig risikoeksponering og bidra til å forbedre systemene for risikostyring, vurdere om virksomheten har etabler...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Customer Support technical

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. This is the perfect job for people with fluent Norwegian who want. To develop your customer service and computer skills in a call centre environment, To get a great int...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Teknisk kunderådgiver (CUSTOMER SUPPORT CENTER ENGINEER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. ledelse av kundeprosjekter, analyse av kundeprosesser, rådgivning (best practice) Vi tilbyr. mulighet til å jobbe selvstendig og variert, men likevel i et lag. høy flek...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

BYGNINGSSJEF (Construction Manager)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Bygningssjefen har personal , økonomi. og fagansvar for byggesaksavdelingen. Blant byggesaksavdelingens oppgaver kan nevnes. gjennomføring av forhåndskonferanser , godk...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Systemutviklere (SYSTEMS ANALYST)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Grunnet økt etterspørsel etter våre tjenester, ønsker vi å styrke vårt utviklingsmiljø med flere nye medarbeidere. Requirements. Du må ha universitetsutdannelse , Du bø...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Risk Manager

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Ansvarlig for overordnet rapportering og oppfølging. Videreutvikle gode rapporter og rutiner ihht IFRS. Faglig bistand til økonomisjef. Være en aktiv bidragsyter i arbe...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Senior kreditt analytiker (CREDIT AND COLLECTION MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Kredittvurdering av lånesøknader med utvidete fullmakter, Bistå teamleder og ha dennes fullmakter ved fravær ferier og lignende, Selge inn produkter tilhørende porteføl...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

IT- og logistikk-direktør

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Vi søker en IT. og logistikk direktør som får ansvar for strategi, utvikling og drift av vår totale applikasjonsportefølje, elektronisk handel (eShop) og forretningspro...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Generalsekretær

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Vi søker en engasjert og tydelig leder med gjennomføringskraft og gode samarbeidsegenskaper. Generalsekretæren skal være med og lede organisasjonen i arbeidet med kreve...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Business Analyst

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Støtte Pricing and Improvement Manager i å etablere og drive en price desk som er naturlig og operativ del av forretningen. , Bygge, utvikle og bruke verktøy, metoder o...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Økonomisjef (FINANCIAL MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. På grunn av stor vekst og at vår nåværende økonomisjef tiltrer en annen stilling i konsernet, søker vi ny økonomisjef i fast stilling. Organisering og drift av den saml...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Fabrikksjef (FACTORY MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Totalansvar for bedriftens virksomhet og resultat.Personalledelse. Produksjonsplanlegging. Prosess effektivisering. Kvalitet og HMS. Delta i produktutviklings prosjekte...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Managere Revisjon (AUDIT MANAGER)

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Som Manager er du ansvarlig for salg, markedsføring og profilskapende arbeid av selskapets tjenester til eksisterende og potensielle kunder. Du kvalitetssikrer gjennomf...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Administrativ leder

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Avdelingsleder for Lade Behandlingssenters administrasjon, Personalansvar. forvaltning og utvikling. Lede HMS, internkontroll og kvaitetssikringsarbeid. Økonomistyring,...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Regnskapssjef

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Kontering, registrering, remittering, avstemming og fakturering, Lønn for ca 15 ansatte , Kontakt mot operasjonsaktiviteter i Houston og Singapore , Månedlig rapporteri...

6 hours ago - Source neuvoo-global

New

Brand Manager

Catenon - Oslo, Oslo, NO

Functions. Arbeidsoppgaver. Overordnet salgs. og resultatansvar for egen produktportefølje. Utarbeidelse av marketingplan, gjennomføre produktlanseringer og kampanjeplaner. , Utar...

6 hours ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@w1