3,213 jobs Include all languages

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

New

Pedagogisk leder, Vikariat - Bjerkedalen barnehage

Oslo kommune, Bydel Bjerke - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Pedagogisk leder av egen avdeling sammen med en annen pedagogisk leder. Være en aktiv del av lederteamet. Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av a...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Pedagogisk leder - vikariat i Refstad Barnehage

Oslo kommune, Bydel Bjerke - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Være en aktiv del av lederteamet. Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Bidra til kompetanseheving innad ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Spesialpedagog 1. - 7. trinn - Grorud skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Planlegge og gjennomføre undervisning for elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfo...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Barnehagelærer - Rektorhaugen Kanvas-barnehage

Kanvas, Rektorhaugen Kanvas-barnehage - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. du jobber målrettet og har evnen til improvisasjon. du bidrar til pedagogisk utvikling i barnehagen. du planlegger, gjennomfører og evaluerer det pedagogiske arbe...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Barne- og ungdomsarbeider/assistent - Sunnhagen barnehage

Nesodden kommune - Bjørnemyr, Akershus, NO

Sunnhagen er en trivelig barnehage som ligger sentralt plassert på Nesoddens vestside med nærhet til skog og strand. Barnehagen har i tillegg en avdeling på Fjellstrand. Visjonen ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Skoleassistenter - Bogstad skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Vi har ledig fem stillinger som skoleassistenter, en fast og fire midlertidige for ett år knyttet til elever med spesielle behov. Vi søker tydelige voksenpersoner...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Undervisningsstilling 2. eller 3. trinn - Refstad skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Planlegge gode læringsøkter. Gi elever god faglig veiledning. Utvikle nysgjerrige og samarbeidende elever som bygger og produserer kunnskap. Gi gode tilbakemeldin...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Spesialpedagog 1. - 7. trinn - Grorud skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Planlegge og gjennomføre undervisning for elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfo...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Helsesøsterstillinger - Forebyggende helse barn og...

Nesodden kommune - Nesoddtangen, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Den faste stillingen er for tiden tilknyttet Skolehelsetjenesten. Vikariatet er i helsestasjonstjenesten. Kvalifikasjoner. Du må være offentlig godkjent helsesøst...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Invitation to Tender: Financial Service Provider Mapping...

Norwegian Refugee Council - Oslo, Oslo, NO

Cash based interventions (CBIs). Cash transfer programming specifically the use of cash and vouchers offer targeted populations increased flexibility and choice when it comes to t...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Pedagogisk leder - vikariat - Utforskeren barnehage...

Oslo kommune, Bydel Bjerke - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Være en aktiv del av lederteamet. Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Bidra til kompetanseheving innad ...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

SelgerSelger

Thorn Norge AS - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Etablering og oppfølging av lånesøknader. Mersalg av våre produkter innen forsikringer, hvitevarer og forbrukerelektronikk. Bidra til teamets måloppnåelse, gjenno...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Regnskap, enklereRegnskap, enklere

Personalhuset Staffing Group AS - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Inngående fakturaer i Visma dokumentsenter. Utgående fakturaer. Betaling leverandører. Bank. og lønnsavstemming. Avstemming balanse. Mva, AGA , skatt. Periodeavsl...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier/ Vernepleier i Sykehusveien 75/ Rugdeveien...

Lørenskog kommune - Fjellhamar, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Kartlegge brukers ressurser. Lage tiltaksplan i samarbeid med bruker. Gjennomføre støttesamtaler. Motivere til aktiviteter. Være primærkontakt. Samarbeide med int...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Pleiemedhjelper - NVR SSE POST 1A

Oslo universitetssykehus HF - Sandvika, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Arbeidet innebærer i samarbeid med 2 våkne sykepleiere å ivareta tilsyn og observasjon av innlagte pasienter med anfall, hjelpe enkeltpasienter som trenger ekstra...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Baseleder - Kjelsås skole Aktivitetsskole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Bidra til at AKS støtter opp under skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter og fag. Følge opp Oslostandarden, rammeplan, samt lokale planer. Lede og veilede p...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Sykepleier - Vinderen bo-og servicesenter enhet 5

Oslo kommune, Sykehjemsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Utøve direkte og helhetlig sykepleie til våre pasienter. Påse at pleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Veilede, undervise, inf...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Seksjonsleder psykisk helse og rus - Helse og sosial

Bærum kommune - Sandvika, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Har ansvar for resultater innen fag, personal og økonomi i sin seksjon, i tråd med resultatavtalen inngått med kommunalsjef. Skal sørge for tydelige forventninger...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Jurist (førstekonsulent/rådgiver) - Seksjon for fond...

Finanstilsynet - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Saksbehandling etter verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Tolknings. og utredningsarbeid innenfor seksjonens arbeidsfelt. De...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Ergoterapeut

Lørenskog kommune - Lørenskog, Akershus, NO

Arbeidsoppgaver. Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå og muligheter for deltakelse i omgivelsene. Iverksetting og oppfølging av tiltak. Formidling, tilpasning og oppfølging a...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Er du vår nye assisterende rektor? - Midtstuen skole

Oslo kommune, Utdanningsetaten - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. o Rektors stedfortreder. o Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid. o Personaloppfølging og veiledning. o Analysearbeid og resultater. o Følge opp aktiviteter og o...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

HR seniorrådgiver - Administrasjon

Jernbanedirektoratet - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. bidra i omstillingsprosesser og prosjekt. og utviklingsarbeid. strategisk HR arbeid, herunder utvikle videreutvikle lønns. og personalpolitikk mm. arbeid med tils...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Seniorrådgiver anskaffelse og avtalestyring - Anskaffelse...

Jernbanedirektoratet - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. beskrive trafikkpakker, ruteplaner og øvrige forutsetninger for konkurranseutsetting av persontrafikk. utvikle konkurransegrunnlag og inngå trafikkavtaler med per...

5 hours ago - Source neuvoo-global

New

Felles kriminalenhet, Seksjon for stevne, fullbyrdelse...

Politiet, Oslo politidistrikt - Oslo, Oslo, NO

Arbeidsoppgaver. Daglig ledelse og omsetting av overordnede ledernivåers føringer i avsnittet. Utøvende ansvar for politdistirktes felles postmottak og arkivfunksjoner. Lede avsni...

5 hours ago - Source neuvoo-global

By clicking submit, you accept our Terms & Conditions

v1.3.1@w1